Bedrijfsadministratie: administratiekantoor

Gepost op: 16 oktober 2017

Delen

Administratiekantoor, ook voor kleine ondernemers

Wie een eigen bedrijf start, hoe klein dit ook is, krijgt te maken met administratie. Behalve om zelf de grip op de zaak te houden is het ook een vereiste van de fiscus. Zelfs het kleinste bedrijf, zoals een zelfstandige zonder personeel, de ZZP-er, zal minimaal een kasboek en bankboek bij moeten houden. Hier ligt namelijk de basis voor de belastingaangifte. Periodiek de BTW aangifte en aan het einde van het jaar de winst- of inkomensbelasting. De BTW aangifte is voor een klein bedrijf nog goed zelf te doen. Met het programma van de belastingdienst op internet voor ondernemers zijn de gegevens over te nemen uit de eigen administratie en eenvoudig in te voeren in het systeem. Des te groter het bedrijf, en des te meer posten in het kas- en bankboek, des te groter wordt de administratieve druk voor de ondernemer.


Een administratiekantoor inschakelen

Ook bij een klein bedrijf is er al een zekere administratieve druk. Minstens een keer per maand zal het kasboek en het bankboek bijgewerkt moeten worden. De BTW aangifte zal dan het eerste onderdeel zijn dat uitbesteed wordt aan een administratiekantoor. Daarbij worden de zelf gegenereerde cijfers gecontroleerd zodat een juiste aangifte wordt gedaan. Dit is dan ook de basis voor de aangifte aan het eind van het jaar, waarbij het inkomen of de winst wordt bepaald. Deze aangifte is ook voor de kleinste ondernemer al zo complex dat het beter is om dit over te laten aan een expert. De fiscale regels voor ondernemers zijn een stuk complexer dan voor een particulier. Het administratiekantoor zal al de inkomsten en uitgaven controleren en verwerken in de jaarcijfers. Deze jaarcijfers zijn dan weer de basis voor een juiste belastingaangifte.


Het administratiekantoor als adviseur

Zodra een bedrijf personeel in dienst neemt zal er ook salarisadministratie gevoerd moeten worden. Dat is het punt dat er zeker een administratiekantoor ingeschakeld zal worden. De loonaangifte is een complex verhaal waar een specifiek computerprogramma aan te pas komt. Nu we dan toch bij het administratiekantoor zijn beland kunnen we gelijk gebruik maken van de administrateur als adviseur. De administratieadviseur zit dicht tegen het vak van accountant aan. Dit betekend dat hij of zij kan adviseren wat belastingtechnisch voordelig is voor de zaak. Is het bijvoorbeeld voordelig om een auto op naam van de zaak te rijden of privé? Wanneer kunnen het beste investeringen worden gedaan, bijvoorbeeld wanneer iets fiscaal is afgeschreven? Zo is het administratiekantoor een gewaardeerde partner van de ondernemer en zodanig eigenlijk onmisbaar. Een goed administratiekantoor is feitelijk voor elke ondernemer een eerste vereiste.

 

Op zoek naar een zorgvuldige boekhoeder? Neem dan contact op met Van der Zwaard Administratieconsulenten.